Zadenbib - Grainothèque

Zadenbib - AfficheDe bibliotheek van Etterbeek huisvest een zadenbib. Je kan er zakjes met zaden uitkiezen om mee te nemen. De zadenbib is gratis en een bibliotheekpas is niet nodig, maar vergeet niet om de uitleningen van de zadenzakjes te registreren in de webapplicatie. Deze webapplicatie 'mijntuin.org' (klik op de link) kan je thuis ook raadplegen, om de inhoud van de zadenbib te doorzoeken.

Tips op de zadenzakjes helpen je op weg bij het inzaaien van je tuin. Oogst zelf ook zaden van je planten en lever deze opnieuw in de zadenbib met vermelding van plantnaam en oogstjaar. Zo bevoorraad je de zadenbib voor een nieuw seizoen. Ook in de Franstalige bibliothèque Hergé vind je een zadenbib of Grainothèque, vanaf oktober 2015. Een overzicht van alle Nederlandstalige zadenbibs in Brussel vind je terug op Zadenbibliotheken in Brussel.

A la bibliothèque d'Etterbeek nous avons une grainothèque. On peut y choisir des sachets de graines et les emmener. La grainothèque est gratuite et ne nécessite pas de carte de membre de la bibliothèque, mais n'oubliez pas d'enregistrer les sachets empruntés dans l'application web. L'application web 'mijntuin.org' (cliquez sur le lien) est consultable de la maison, pour rechercher le contenu de la grainothèque de la Bibliothèque.

Les conseils sur les sachets vous aident à semer votre jardin. Récoltez également les graines de vos plantes et déposez-les en indiquant le nom de la plante et l'année de récolte. Ainsi, vous approvisionnez la grainothèque pour la nouvelle saison. Vous retrouvez aussi une grainothèque à la bibliothèque Hergé, dès octobre 2015.

De zadenbib steunt op een samenwerking met Franstalige bibliothèque Hergé, de gemeentelijke diensten Nederlandstalige Aangelegenheden & Duurzame Ontwikkeling, buurthuis Chambéry en Brede School Domino. La grainothèque repose sur un partenariat avec la bibliothèque Hergé, les services communals Culture Néerlandophone & Développement Durable, Maison de Quartier Chambèry et Brede School Domino.