Privacyverklaring

De gemeentelijke openbare bibliotheek Etterbeek, hierna bibliotheek en met adres- en contactgegevens lager in deze verklaring, vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Om uw persoonsgegevens te beschermen volgt de bibliotheek de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 25 mei 2018, ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG en GDPR kan u nalezen op de website van de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): www.privacycommission.be.

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?

Door de website van de bibliotheek te gebruiken, door u in te schrijven op de nieuwsbrief van de bibliotheek of door u in te schrijven voor door de bibliotheek georganiseerde activiteiten, stelt u informatie ter beschikking die toelaat u te identificeren. Deze privacyverklaring legt uit hoe de bibliotheek uw persoonsgegevens verwerkt. De privacyverklaring is enkel van toepassing op de diensten van de bibliotheek zelf, en niet op de diensten van andere organisaties verbonden met de diensten van de bibliotheek. Raadpleeg voor de diensten van andere, verbonden diensten de privacyverklaringen van deze diensten.

Wie gebruikt maakt van de website, of wie zich inschrijft voor de nieuwsbrief of voor een activiteit, aanvaardt deze privacyverklaring. Gaat u niet akkoord met deze privacyverklaring, verlaat dan de website en mail de bibliotheek via info@bibliotheeketterbeek.be om uw bezorgdheden te delen.

U kan steeds de door u gegeven toestemming, om uw persoonsgegevens te gebruiken, intrekken door te mailen naar info@bibliotheeketterbeek.be.

Welke persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

De bibliotheek verzamelt persoonsgegevens van gebruikers tijdens het gebruik van de website, bij het inschrijven voor de nieuwsbrief en bij het inschrijven voor activiteiten.

Tijdens het gebruik van de website

Bij een bezoek aan de website worden geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens verzameld, zoals IP-adressen, informatie over browsers, informatie over besturingssystemen, domeinnamen waarlangs u de website bereikte of verliet, en bezochte pagina's van de website zelf, o.a. met behulp van cookies. Lees voor meer informatie over cookies de cookieverklaring onderaan de privacyverklaring.

Bij het inschrijven voor de nieuwsbrief

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief van de bibliotheek wordt u gevraagd om uw voornaam, achternaam en e-mailadres, in te vullen in een invulformulier. Deze gegevens worden gemarkeerd met behulp van een asterisk (*), en moet u verplicht invullen om te kunnen inschrijven.

Bij het inschrijven voor een activiteit

Bij inschrijving voor een activiteit wordt u gevraagd om uw voornaam, naam en e-mailadres, in te vullen in een invulformulier. Deze gegevens worden gemarkeerd met behulp van een asterisk (*), en moet u verplicht invullen om te kunnen inschrijven. Het meedelen van bijkomende gegevens zonder asterisk is optioneel. Tijdens activiteiten kan de bibliotheek ook foto's en videos van de activiteit maken voor gebruik op de website, in een nieuwsbrief of op de social media van de bibliotheek. Indien u wenst om niet afgebeeld te worden, mail dan naar info@bibliotheeketterbeek.be om uw keuze aan te geven.

Waarom worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

De persoonsgegevens worden door de bibliotheek gebruikt:

  • om de dienstverlening uit te voeren,
  • om de nieuwsbrief te personaliseren en te versturen,
  • om te informeren over de dienstverlening en de activiteiten,
  • in een gebruiksanalyse van de website en de nieuwsbrief om de website en de nieuwsbrief te verbeteren met als doel een sterkere functionaliteit en een groter bereik voor een doeltreffendere communicatie over de dienstverlening en de activiteiten,
  • in een gebruiksanalyse van de website, de nieuwsbrief en de activiteiten om de inhoud en vorm van de dienstverlening en activiteiten nauwer aan te laten sluiten bij de voorkeuren van de gebruikers,
  • in geanonimiseerde, geagregeerde statistieken om over de consumptie van de website, nieuwsbrief en activiteiten te rapporteren aan de inrichters en toezichthouders van de bibliotheek.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard zolang als noodzakelijk voor de organisatie en instandhouding van de website, de nieuwsbrief en de activiteiten.

Wie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens?

De bibliotheek treedt op als "verwerker" en "verwerkingsverantwoordelijke" van de verzamelde persoonsgegevens. De contactgegevens van de bibliotheek zijn:

Gemeentelijke openbare bibliotheek Etterbeek
Oudergemlaan 191
B-1040 Etterbeek
Tel.: 02 648 01 76
Website: www.etterbeek.bibliotheek.be
E-mail: info@bibliotheeketterbeek.be

De website wordt gehost door een Belgische hosting provider, Sentia Belgium N.V.. Voor de gebruiksanalyse van de website maakt de bibliotheek gebruik van Google Analytics van Google, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is daardoor een "verwerker" van de persoonsgegevens verbonden aan de website. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Google.

Voor het verzenden van de nieuwsbrief maakt de bibliotheek gebruik van Mailchimp, gevestigd in de Verenigde Staten. Mailchimp is daardoor een "verwerker" van de persoonsgegevens verbonden aan de nieuwsbrief. Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met de privacyverklaring van Mailchimp.

Voor de inschrijvingen voor activiteiten maakt de bibliotheek gebruik van Google Forms van Google, gevestigd in de Verenigde Staten. Google is daardoor een "verwerker" van de persoonsgegevens verbonden aan de inschrijvingen voor activiteiten. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met de privacyverklaring van Google.

Uw persoonsgegevens worden, behalve met de bovenvermelde dienstverleners en met de inrichters en toezichthouders van de bibliotheek, niet gedeeld met derden.

Op welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt?

Bij elke inschrijving voor de nieuwsbrief of een activiteit vraagt de bibliotheek u om akkoord te gaan met de privacyverklaring van de bibliotheek. Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring geeft u de bibliotheek toestemming om de door uw ingevulde persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken op de in de privacyverklaring omschreven wijze. Elk inschrijvingsformulier verduidelijkt welke in te vullen persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een inschrijving door middel van een asterisk (*). Het meedelen van bijkomende gegevens zonder asterisk is optioneel. U kan steeds de door u gegeven toestemming, om uw persoonsgegevens te gebruiken, intrekken door te mailen naar info@bibliotheeketterbeek.be.

Welke rechten heeft u?

U kan steeds uw persoonsgegevens opvragen (GDPR, artikel 15) of laten overdragen (GDPR, artikel 20). Ook kan u uw persoonsgegevens wijzigen of vervolledigen (GDPR, artikel 16), of laten schrappen (GDPR, artikel 17). Tenslotte kan u ook de verwerking van uw persoonsgegevens beperken (GDPR, artikel 18) of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (GDPR, artikel 21).

U kunt u rechten laten gelden door een eenvoudig verzoek te mailen naar info@bibliotheeketterbeek.be.

Gaat het mis, weet u hoe het beter kan of heeft u een klacht?

De bibliotheek behandelt uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk. Gaat het mis, dan stelt de bibliotheek alles in het werk om u zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en de schade te beperken.Weet u hoe de bibliotheek de behandeling van uw persoonsgegevens kan verbeteren of heeft u een klacht, mail de bibliotheek dan via info@bibliotheeketterbeek.be LINK om uw tip of bezorgdheid te delen. Vindt u dat, ondanks de voorzorgsmaatregelen van de bibliotheek en de mogelijkheid om uw bezorgdheid met de bibliotheek te delen, de bibliotheek in gebreke blijft met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens, dien dan een verzoek of een klacht in bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen?

Deze privacyverklaring kan wijzigen. De bibliotheek past de voorwaarden aan om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en op een transparante manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Neem dus geregeld opnieuw een kijkje. De laatste aanpassing dateert van 09/07/2018.

Cookieverklaring

First party cookies worden aangemaakt door de bezochte website, third party cookies worden aangemaakt vanaf een andere domeinnaam dan die van de bezochte website.

Functionele cookies zijn first party cookies en staan in voor de correcte werking van een website. Deze cookies ondersteunen o.a. het navigeren, het invullen van formulieren en het registreren van een taalvoorkeur. Niet-functionele cookies houden statische gegevens bij over het websitebezoek, ondersteunen de integratie van sociale media in een website om inhoud te delen, profileren uw surfgedrag voor marketingdoeleinden zoals vertoonde advertenties, en registreren hoeveel en welke advertenties aan een bezoeker worden getoond. Niet-functionele cookies kunnen zowel first party als third party cookies zijn.

Sessie cookies worden aangemaakt tijdens het eerste bezoek aan een website en worden verwijderd na het sluiten van de browser, de levensduur van deze cookies is beperkt tot de duur van de browsersessie. Permanente cookies overleven het sluiten van de browser, en worden pas verwijderd na afloop van de in het cookie vastgelegde levensduur. Niet-functionele cookies zijn vaak permanente cookies, functionele cookies vaak sessie cookies.

De website van de bibliotheek maakt gebruik van functionele permanente cookies, en kan een integratie met Google Analytics toestaan, waarbij niet-functionele sessie cookies en niet-functionele permanente cookies worden aangemaakt. Lees de cookieverklaring van Google voor meer informatie over het gebruik van cookies door Google.

Met behulp van de browser tools voor web developers kan u steeds zelf opgeslagen cookies inspecteren, en in de browserinstellingen van de door u gebruikte browser kan u de aanmaak van cookies door specifieke sites blokkeren.